Starosti bezstarostného človeka

CR-26 NE C

"Beda tým, čo bezstarostne žijú na Sione, a tým, čo sa cítia bezpeční na vrchu Samárie," hovorí Boh cez proroka Amosa (prvé čítanie). Tí, čo žijú na Sione, patria do kmeňa Júda, Samária je zase centrom severného Izraelského kráľovstva.
Čo také robia, že si vyslúžili beda? Dobre spia, dovolenkujú, doprajú si kvalitné biopotraviny, počúvajú kvalitnú hudbu a aj sami hrajú a spievajú... Všetko samé dobré veci. Problém je len v slovíčku bezstarostne. Neuvedomili si, že viac menej bezstarostný život vôbec nie je dôvodom, aby jeden nerobil starosti. 
Sion a Samária, desať kmeňov toho istého národa, si žije bezstarostne, bez starostí o svojich bratov z toho istého národa, z kmeňov Efraim a Mamasses. "Nad skazou Jozefa sa netrápia."   

Čo to má spoločné s nami? To je dobre, že sa máš dobre. Ale je to aj dôvod na starosť o tých, ktorí toľko šťastia nemajú. Úprimne: to že sa máme lepšie vo veľkej miere závisí od šťastia, ktoré sme mali. Jeden má šťastie na bohatých alebo schopných rodičov, ktorí mu pripravili výbornú štartovaciu pozíciu. Ďalší na ľudí, ktorí ho podržali v kritickej chvíli. A iný má šťastie, pretože problémy a ťažkosti, ktorými si musel prejsť, ho zocelili a teraz je úspešný aj vďaka tej novej sile. Tak je to v poriadku. A to šťastie, vďaka ktorému sa máš celkom dobre, vôbec nezmenšuje tvoje zásluhy. Len ich vysvetľuje

No ešte sú tu tí, o ktorých si treba robiť starosti. Možno nemali šťastie a možno ho len premrhali. Tak či onak mnohé z toho, čo sme dostali od Boha (mali sme šťastie) a zveľadili vlastnými silami a schopnosťami, nebolo určené len pre nás a naše vlastné pohodlie. 
Je to ako s tým boháčom z dnešného evanjeliového podobenstva. On neurobil nič zlé. Len si užíval svoje šťastie bez starostí, bez toho, aby sa stal šťastím pre jediného žobráka pri svojej bráne.

Boh to robí inak. V dnešnom žalme to pekne vyniká: Utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb, vyslobodzuje väzňov, otvára oči slepým, dvíha skľúčených, miluje spravodlivých, ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy..." Jednoducho Boh si robí starosti o všetkých, cudzincov, siroty, vdovy, utláčaných... 
Tak to radí aj Pavol Timotejovi: "Boží človek, usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť."  

Pred 54 rokmi vznikla Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes. Biskupi spolu s odborníkmi, zhromaždení na koncile, sa v nej pokúsili predstaviť Cirkev, prítomnosť kresťanov, v súčasnom svete. Prvá veta konštitúcie vyjadruje ich víziu: "Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov a niet nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srdciach."

Teraz je ten správny čas na starosti.
Pixabay.com - 2932005

Publikácie a pomôcky