Sedem bolestí

Sedembolestná Panna Mária

Uvažoval som nad bolesťami Sedembolestnej. Ktoré sú to? Slová, útek, hľadanie, stretnutie, čakanie, objatie, opustenie.
  1. Slová - Máriu zraňuje Simeonova predpoveď toho, čo príde.
  2. Útek - Jozef, Mária a ich dieťa ako imigranti utečeneckom tábore niekde v Egypte.
  3. Hľadanie - Rodičia, ktorí po celom meste tri dni zúfalo hľadajú strateného syna.
  4. Stretnutie - syn, ktorý trpí a matka, ktorá mu nedokáže pomôcť.
  5. Čakanie - matka, ktorá čaká na smrť svojho syna a nevie sa jej dočkať, lebo smrť znamená vykúpenie.
  6. Objatie - objatie, ktoré nie je opätované, mama objíma syna, ktorý je už mŕtvy.
  7. Opustenie - ten moment, keď skončil pohreb, telo je uložené do hrobu, hrob zavalený kameňom a treba sa vrátiť domov. Bez neho.
Každý z nás sa môže v Máriiných bolestiach nájsť. Aj nás zraňujú slová, úteky, hľadania, stretnutia, čakania, neopätované city, opustenosť... 

Mária to všetko zvládla. Ako? Všimol som si, že na žiadnu z tých bolestí nebola sama. A to je dôležité. Bolesť zo Simeonových slov, emigráciu i hľadanie strateného syna zdieľa so svojím manželom, ktorý je v tom momente chlap na svojom mieste - pri manželke. Pri stretnutí s mučeným synom cestou na Kalváriu, pri nekonečnom čakaní pod krížom, pri snímaní z kríža i pohrebe je pri nej prijatý syn Ján a tiež blízke priateľky, Mária Magdaléna a Mária Kleopasova...

Je to veľká výzva pre manželov: buď chlap na stojom mieste a v bolesti stoj pri svojej manželke. A výzva pre manželky: buď ženou na svojom mieste, blízko pri srdci svojho muža. Vďaka tebe prežije svojich sedem bolestí.
Je to výzva pre synov a dcéry: vieš, kde je tvoje miesto, keď sa tvoji rodičia potácajú v smútku a beznádeji. Tvoje miesto je pri trpiacom, zomierajúcom, pri tom, čo stojí pri pomníku na cintoríne.
Je to výzva pre priateľov: v núdzi, v bolesti, v trápeniach, v depresii... tí druhí spoznajú, či si skutočným priateľom, alebo len kamarátom na veselé chvíle. Spoznajú to podľa toho, či si pri nich alebo nemáš čas, ani cit.

Aj preto si potrebujeme pripomínať Máriinu krížovú cestu. Aby sme boli citlivejší a vnímavejší na tých, ktorým sa utrpením podlamujú kolená. U nás máme na to výbornú pomôcku, môžeme si tú cestu siedmych bolestí prejsť spolu s Máriou. Okolo kostola sv. Jána Krstiteľa stojí sedem kaplniek, sedem príležitostí uvažovať o slovách, útekoch, hľadaniach, stretnutiach, o čakaní, objatí i opúšťaní... Túto nedeľu sa môžete pridať.


Kto nemôže prísť, môže sa pomodliť pobožnosť Cesta bolestí Panny Márie...


PS: A po pobožnosti si doprajte aspoň virtuálnu prehliadku:-)

Publikácie a pomôcky