Piatok

CR-22 PI

Aj keď osobný príklad priemerného farizeja nemusí byť práve nasledovaniahodný, ich pripomienky zvyčajne majú hlavu a pätu. Ako tá dnešná, keď farizeji nastolia otázku pôstu. Ježiš im vysvetlí, že jeho učeníci momentálne dôvod na pôst a pokánie nemajú.
My máme. Práve piatok je tým dňom, keď kresťanom vzali ženícha, keď bol Ježiš mučený a popravený. Z úcty k nemu, na pamiatku jeho obety a tiež preto, že sami máme za ušami, sa v tento deň postíme a konáme skutky pokánia.
Jasné, že súčasná prax pokánia nie je taká prísna, ako bola v minulosti. A tak mnohé už nemusíme. Nemusíš. Ale môžeš.

PS: Inak za vypočutie stojí prednáška A. Opatrného Jak potěšit zpovědníka. Alebo si prečítaj rovnomennú knihu.


Publikácie a pomôcky