Muži sú dôležití...

CR-24 PO

Uvedomujem si, že moje príhovory väčšinou počúvajú a čítajú ženy, ale aj tak: Muži sú dôležití! Čím samozrejme nechcem povedať, že by ženy dôležité neboli. Chcem tým len zvýrazniť, čo hovorí Pavol v dnešnom prvom čítaní. Vybral som si prvú a poslednú vetu:
"Žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote... Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste."
Takto Pavol naservíroval svoje očakávania Timotejovi a komunite v Efeze, kde ho ustanovil za biskupa. Rozmeňme si to na drobné:
  1. Treba sa modliť.
  2. Modlitba, to sú nie len prosby, ale aj orodovania a vďaka.
  3. Za koho? Za všetkých ľudí a špeciálne za tých, čo sú vo vedúcich funkciách.
  4. Načo sa modliť za prezidentku,  premiéra a predsedu NRSR? "Aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote."
  5. Však babky v kostole sa modlia za všetkých, my ostatní viac menej vtedy, keď niečo potrebujeme. Ups: "Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste."
Ak máme žiť tichým a pokojným životom, bez chlapov to nepôjde. A kto ich k tomu privedie, ak nie múdre a citlivé ženy?

Publikácie a pomôcky