Ježiš po nočnej...

CR-22 ST: Lk 4, 38-44

Ježiša vyhnali z Nazareta, tak prišiel do Kafarnauma. Tam ho prijali s nadšením. Cez deň ho počúvali v synagóge a od večera privádzali k nemu svojich chorých. Zjavne si získal celé mesto. Po náročnej nočnej, keď sa už všetci rozišli dospať, čo sa dá, sa na svitaní vytratil z domu. Keď ho presviedčajú, aby zostal, odpovedá celkom stručne: "Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný." 
V Kafarnaume mohol byť doma, populárny, úspešný a prijímaný. V pohodlí a istote. Ale tá kopa ľudí, ktorí ho potrebujú a ani o tom nevedia, je zdá sa pre neho dôležitejšia.

Čo z toho vyplýva?
1. Ak sa Ježiš poriadne nevyspí a hneď po nočnej, dokonca bez raňajok ide ďalej, je to preto, že aj tebe chce  zvestovať Božie kráľovstvo. To Božie kráľovstvo bude asi niečo dôležité, čo povieš?
2. Tí druhí, ktorí ešte o Kristovi nepočuli (skoro) nič dobré, ktorí ho potrebujú a ani to netušia, sú fakt dôležití. Dúfam, že aj pre teba. 

Publikácie a pomôcky