Zaujmi svoje miesto

CR-22 NE C

Dnešný žalm aj evanjelium sú o hľadaní miesta. Ježiša pozvali na hostinu, nevieme kto, ani prečo, či je tam Ježiš čestným hosťom, alebo je skôr trpený ako vzdialený príbuzný, pozvaný len zo zdvorilosti. No ako poznám Ježiša, skôr než to, či mu spravia miesto pri stole, ho zaujíma, či mu urobia miesto vo svojom srdci.

A to je vlastne prvá otázka: Kde má Ježiš miesto v tvojom živote? Miesto v srdci je kľúčové, tým to začína. Ale ak máš srdci, potom sa to bude prejavovať aj navonok, inak je to len prchavá emócia. Ježišova prítomnosť v tvojom srdci sa prejavuje tým, že má:
  • Miesto pri tvojom stole. Preto napríklad každé jedlo začíname i končíme modlitbou. Vlastne radšej pridám otáznik: Každé jedlo začíname i končíme modlitbou?
  • Miesto v tvojom dni. Z toho istého dôvodu každý deň začíname i končíme modlitbou. Rozhovor s Ježišom, modlitba, má stabilné miesto v každom našom dni. Vlastne opäť radšej s otáznikom: Má rozhovor s Ježišom stabilné miesto v každom našom dni?
  • Miesto v tvojich radostiach i trápeniach. Niekedy sa divím, keď niekto povie, že nestihol nedeľnú omšu kvôli rodinnej oslave. Príde mi zvláštne oslavovať bez Krista. Je vôbec v takom prípade čo oslavovať? Alebo keď sa iný vlečie so svojimi trápeniami sám a ani sa ich nepokúsi zdieľať s Ježišom. To musí byť hrozné bremeno. 

Druhá kľúčová otázka znie: Kde je tvoje miesto. Smutno smiešni sú tí ľudkovia, ktorí prídu a hneď sa rozhliadajú, kde si sadnúť, aby čo najlepšie vynikli. Ak si nastavený takto, potom hľadaj hneď posledné miesto. A určite sa ti dostane primeranej pozornosti, ako to nakoniec radí aj Ježiš.
Ale je aj druhá možnosť: rozhliadni sa, kde je v tom všetkom Kristus. Lebo naše miesto je pri ňom
  • Prídeš do kostola, poobzeráš sa a hneď vieš, kde je Ježiš. Vonku, alebo niekde ďaleko od oltára ostaneš iba vtedy, ak nie je iná možnosť alebo ak sú na to vážne dôvody.
  • Alebo sa na scéne zjaví biedny človek, odstrčený na okraj. A ty hneď vieš, že tvoje miesto je pri ňom. Lebo v ňom je Kristus.
  • Alebo príde pozvanie do služby. Niekto potrebuje pomoc. A ty nezaváhaš ani na chvíľu. Lebo tam je tvoje miesto. Kým sa ostatní okúňajú a dúfajú, že ich to obíde, ty sa drž rady, ktorú dal Sirachovec svojmu synovi (prvé čítanie): "Syn môj, v tichosti konaj svoje práce a budú ťa milovať viac ako človeka, čo dary rozdáva. Čím si väčší, tým buď pokornejší a nájdeš milosť u Boha."
  • A ešte jedna dôležitá odpoveď na otázku, kde je tvoje a moje miesto. Veľmi pekne je vyjadrená v dnešnom respoznóriu: "Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému." Tvoje miesto je domov, ktorý ti pripravil Boh vo svojej dobrote. Ten domov je Cirkev, spoločenstvo bratov a sestier. V malom tvoja farnosť. Pamätaj na to. 
Zaujmi svoje miesto.

Autor: uploaded by User:Ghirlandajoen:Image:Menas.jpg, Volné dílo, Odkaz

Publikácie a pomôcky