Prvé patrí Bohu...

CR-17 PI


Prvé patrí Bohu. Má to byť oddelené (prvý snop odložili nabok) a zasvätené Bohu. Prečo práve prvé? Možno preto, že tak rýchlo zabúdame. Druhý, tretí, alebo päťdesiaty snop by bol možno lepší. Ale prvý je prvý.
Čo všetko prvé by mohlo patriť Pánovi? 
  • Prvá myšlienka tvojho nového dňa. Napríklad: "Mám ťa rád!"
  • Prvé gesto tvojich rúk. Napríklad také prežehnanie.
  • Prvé slová tvojich úst. Napríklad: "Pane, otvor mi ústa, aby som velebil tvoje sväté meno; očisť mi srdce od zbytočných, hriešnych a iných myšlienok; osvieť mi rozum a zapáľ srdce, aby som sa modlil dôstojne, pozorne a nábožne, a tak dosiahol milosť pred pohľadom tvojej božskej velebnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen."*
  • Prvé kroky tvojich nôh.
  • Prvý deň tvojho týždňa. Vieš o tom, že týždeň začína nedeľou?
  • Prvý deň tvojho roku.
  • Prvý...
Prvé, oddelené a zasvätené.

http://superiorword.org/leviticus-23-33-44-the-feasts-of-the-lord-tabernacles/

Publikácie a pomôcky