Pripravení

CR-19 NE C

Strávil som teraz pár dní s priateľmi. Jeden z nich pracuje s bezdomovcami. Venuje sa prevažne tým, ktorým sa veľmi už nedá pomôcť, pretože z rôznych dôvodov žiadnu zmenu (už) nedokážu prijať. A tak s kolegami pre nich dookola robí všetky tie nízkoprahové služby, to najposlednejšie a najnižšie, aby v nich chránil ľudskú dôstojnosť. Väčšinou pred nimi samými.
Rozprával nám o klientovi, ktorý je pripútaný na invalidný vozík. Nedokáže bez pomoci urobiť nič, iba vyžobrať trochu peňazí a vzápätí ich všetky preliať hrdlom. Jeden deň ho vytiahnu z nejakej diery, kompletne naloženého v liehu, prelezlého parazitmi a špinavého, že by sa ho nikto ani nedotkol. Strávia hodiny tým, aby ho umyli, ošetrili mu rany, vydezinfikovali čo sa dá, ignorujúc pri tom sprosté opilecké poznámky. Dajú mu čisté oblečenie, jedlo, nechajú ho vyspať sa. Ráno sa na tom svojom vozítku čistý a navoňaný odvlečie preč a už večer je na tom tak isto.
Ak si myslíte, že odíde s pocitom vďačnosti, tak aj v tom sa mýlite. Na začiatku som hovoril, že ten priateľ pracuje s bezdomovcami. Vlastne asi by bolo presnejšie povedať, že pracuje nie s bezdomovcami, ale pre bezdomovcov. Pretože tí ľudia väčšinou berú jeho službu ako samozrejmosť, na ktorú majú nejaké právo. A skutočne to právo majú. Ale z úplne iného dôvodu, než tušia. 

Odpoveď je v dnešnom evanjeliu. Ježiš hovorí: "Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte." Jediný dôvod, prečo takúto prácu ešte robiť, je Kristus, ktorý je prítomný v tom nemožnom človeku. Nie ten človek sám, ale Kristus v ňom, je Pán. Boh k nám často prichádza v ľuďoch, ktorými by sme inak pohrdli. Cielene. Lebo inak by sme nemali motiváciu skúšať to s nimi znova a znova. Pamätáte, ako hovorí: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne."

Celé to však má aj druhú stranu. Raz vraj, keď toho bezdomovca spomínaný kamarát umýval, ten mu hovoril: "Vy ste Boh, vy ste Boh!" Asi to bolo len také opilecké táranie. Ale napriek tomu bol v tom aj kus pravdy. Skutočne je v ňom Kristus, ktorý sa opáše, posadí svojich služobníkov k stolu a bude ich obsluhovať.

"Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte."

Publikácie a pomôcky