Preto sa neboj, ani sa nechvej

CR-19 UT

Jozue má byť vodcom. Bude to mať ťažké, lebo má nastúpiť po Mojžišovi, cez ktorého sa diali činy, ktoré sa nikdy nezopakujú. A ľud, ktorý má viesť, je aj po štyridsiatich rokoch ufrflaný, uhundraný a niekedy dosť nemožný. Asi aj preto ho Mojžiš povzbudzuje, aby bol statočný a udatný. A aby sa sám nechal viesť: "A sám Pán, tvoj vodca, bude s tebou. On ťa neopustí a nezanechá."

Myslím, že tie slová môžu byť výzvou a povzbudením pre všetkých, ktorí majú deti. Znelo by to asi takto: Buď statočná, buď vytrvalý; ty povedieš svoje deti ku Kristovi a do neba. Áno, bude to náročné. Ale sám Pán, tvoj vodca, bude s tebou. On ťa neopustí a nezanechá. Preto sa neboj, ani sa nechvej."

Publikácie a pomôcky