Nevesta

CR-20 PI

"Kam pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja, kde budeš bývať ty, tam budem bývať aj ja; tvoj národ bude i mojím národom a tvoj Boh mojím Bohom." Takéto slová by mal hovoriť manžel manželke, mala by nimi uisťovať žena svojho muža. Myslím, že sú dôležité. Pôjdem všade, kam ty pôjdeš...

Ale toto sú slová, ktoré povedala nevesta svojej svokre, cudzinka (Moabka) Židovke. Čo spravila a ako žila celé roky Noemi, že si tak získala srdce svojej ovdovenej nevesty? Čím získala Židovka Noemi takú lásku Moabky Rút, že neváha spretŕhať svoje korene, odísť do cudziny a prijať za svoj národ svojej svokry?

Získaj srdce cudzinca. Každá cudzí, ktorý vstúpi do tvojej širšej rodiny, aby sa stal jej členom, je cudzincom. Získaj si ho láskavou pozornosťou. Nech nie je viac cudzincom. 
Každý, s kým si nerozumieš, alebo si len nie ste blízky, je cudzincom. Získaj jeho srdce a prestane byť cudzí. Stane sa z neho tvoj sused, kolega, rodák... A to nie je málo.

http://timeline.biblehistory.com/event/ruth-and-naomi-come-to-bethlehem

Publikácie a pomôcky