Máme sa čo učiť

Nanebovzatie Panny Márie

Spôsob, akým uctievame Máriu, to ako a koľko o nej hovoríme, v mnohých vyvoláva dojem, akoby sme ju mali za dôležitejšiu, než je Kristus. Môže to tak vyzerať. Ale rozhodne to tak nie je. 

Mária sama o sebe nie je výnimočná. Naozaj je to obyčajné žieňa ako milióny obyčajných žien. Jej výnimočnosť spočíva v tom, čo s ňou urobil Boh. Veríme, že si ju vybral a urobil ju Nepoškvrnenou, že ju uchránil od dedičnej viny, že ju urobil Bohorodičkou, že ju po skončení jej pozemskej púte vzal s telom i dušou do neba.
Áno stala sa matkou, ale to väčšina žien. Áno, strašne pre svojho syna trpela, ale aj to je údel mnohých. Áno žila svoj život v panenstve, ale ani v tom nie je výnimočná. Áno, bola pokorná služobnica, ale...

Prečo si Boh vybral práve ju? Možno práve pre to jej výnimočné áno, pre ľahkosť, s akou dovolila a dovoľuje, aby Boh cez ňu a v nej konal svoje dielo. Vybral si ju, lebo bola ochotná byť čistým listom papiera, na ktorý On napíše veľkolepú báseň.

A tak, keď obdivujeme Máriu, obdivujeme Božie dielo. Na to myslíme, keď spievame "celá krásna si Mária...". Keď sa v modlitbe obraciame na Máriu, ide nám len o to, aby aj s nami Boh urobil niečo tak skvelé podľa svojho uváženia. Keď si ju viac všímame, tak to preto, aby sme sa naučili hovoriť áno tak, ako ona. Ako Boží služobníci. A veru máme sa čo učiť :-)

https://pixabay.com/sk/photos/nanebovst%C3%BApenie-panny-m%C3%A1rie-2191751/

Publikácie a pomôcky