Bež

CR 20 NE C

"Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša." To je veľmi silné prirovnanie z dnešného druhého čítania (List Hebrejom). A bolo by škoda, keby sme ho prehliadli.

1. Vytrvalo bežme v závode. Náš život, to sú preteky. A nemám na mysli, že mnohí z nás sa nevedia ani na chvíľu zastaviť.
- Cena je jasná: nevídané duchovné bohatstvo, dedičstvo, sľúbené Bohom. Spomína sa v dnešnej modlitbe dňa:
Bože a Otče náš, pripravil si nevídané duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú; naplň naše srdcia vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby.
No toto nie je nejaká medaila, získam - fajn, nezískam - škoda, ide sa ďalej. Toto je zmysel života. Cena, bez ktorej nemá život zmysel. A takému životu, navyše večnému, hovoríme my kresťania peklo.
- Ďalšie čo si musíme uvedomiť je kto súper. Toto nie sú preteky s druhými, každého čaká rovnako výnimočné, nevídané duchovné bohatstvo. Nie sú to ani preteky s Bohom. Ak Boh trvá na nejakej súťaži, tak preto, že je to zápas, ktorý nás premieňa. Nie je ani závod s časom, pretože času sme dostali presne toľko, koľko potrebujeme. Alebo viac. Toho súpera si nosí každý z nás vo svojom vnútri. Niekto ho volá lenivosť, niekto odpor, ďalší strach a opäť iný by mu dal asi meno komplex. Je to naozaj ťažký súper, pretože si ho nosíš stále so sebou. Ako tieň.
- Vytrvalosť je kľúčová. Vytrvalosť je asi najväčšia ťažkosť. Či?

2. Zhoďme všetku príťaž. Ale sú aj vonkajšie veci, ktoré nás spomaľujú. "Zhoďme všetku príťaž," vyzýva autor listu Hebrejom. Čo ťa spomaľuje? Čo je zbytočnou záťažou?

3. Zhoďme... hriech, ktorý nás opantáva. Hriech, ktorý opantáva človeka a postupne ho zväzuje. To je skutočne krásne prirovnanie. Zbav sa ho. Naozaj ho nepotrebuješ.

4. Vytrvalo bežme..., s očami upretými na Ježiša. Mať pred sebou niekoho, komu to ide, kto zhodil príťaž a hriech sa mu nepľance popod nohy, niekoho, kto je vytrvalý a bojuje..., to pomáha. Jedného takého máme. Bež s očami upretými na Ježiša.

Bež. Je dôležité, aby si vyhral. Lebo si súčasťou nášho tímu.
pixabay.com: 1149220

Publikácie a pomôcky