Taktika

CR-14 PO

Dnešné prvé čítanie patrí k tým starozákonným textom, ktoré možno čítať tak doslovne, ako i alegoricky. Stačí, ak faraóna v duchu starobylej tradície stotožníme s Diablom a miesto izraelského ľudu si dosadíme nový Boží ľud, kresťanov. A zrazu dostaneme text, ktorý bude niektorým asi veľmi povedomý. Mohlo by to vyzerať takto:
Diabol v kruhu démonov predniesol svoj plán: "Kresťanský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poďte, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval." A tak rozbehli masívnu podporu farmaceutického priemyslu a ten začal produkovať množstvo prostriedkov proti počatiu. Pridala sa dobre zacielená reklamná kampaň, získali zopár politikov, potratovú loby... a bolo.
Druhým krokom programu bolo ľudí zamestnať. Nie však prostredníctvom pracovných dozorcov, ako boli tí, čo týrali Židov "ťažkými robotami; stavali faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses." To sa neosvedčilo. Oveľa efektívnejšie je vložiť takého dozorcu s bičom každému do hlavy. Cielene ho naprogramovať tak, aby sa nechal poháňať nenásytnou túžbou mať.Démoni desili kresťanov, preto ich takýmto prefíkaným spôsobom zotročili a ich život urobili neznesiteľným. Najhoršie však bolo, že tí chudáci ani nepochopili, že sú otrokmi a preto ani nevolali po vyslobodení.
Pozor na diabolské taktiky. Ony naozaj na nás zaberajú.
A pre istotu ešte originál:
V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: „Pozrite, izraelský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poďte, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo keby sa proti nám strhla vojna, pridal by sa k našim nepriateľom a po našej porážke by odišiel z krajiny.“
A ustanovil nad nimi pracovných dozorcov, aby ich týrali ťažkými robotami; stavali faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. No čím viac ich utláčali, tým väčšmi sa množili a vzrastali.
Egypťania sa priam desili Izraelitov, preto ich zotročili a ich život urobili neznesiteľným: ťažkou robotou s hlinou a tehlami a všetkými druhmi služobných prác na poli, do ktorých ich násilne nútili.
A faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: „Každého novonarodeného chlapca hoďte do rieky, dievča ponechajte.“
PS: K tej zamestnanosti odporúčam skvelú rozprávku: Ende, Michael. Dievčatko Momo a ukradnutý čas. Na youtube je audiokniha v češtine. Toť prvá kapitola. Zlodeji času sa objavia neskôr...


Publikácie a pomôcky