Rebrík a brána

CR-14 PO

Po tom, čo Jakub podvodom pripravil svojho brata o právo prvorodeného (dedičstvo a vodcovstvo kmeňa), ho Ezau chce zabiť. A tak ho rodičia strategicky "upracú", pošľú ho do cudziny, aby si hľadal manželku. Cestou má sen, o ktorom počúvame v dnešnom prvom čítaní.
Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba, videl Božích anjelov, ako po ňom vystupujú a zostupujú, a Pána, ako sa opiera o rebrík a hovorí mu: "Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej spíš, dám tebe a tvojmu potomstvu."
Rebrík. Na mieste, kde Jakub spí, je nebo rebríkom spojené so zemou. Jakub to zhodnotí slovami: "Tu je naozaj dom Boží a brána do neba." Boh teda chce usadiť Jakuba a jeho potomkov na mieste, kde sa stretá nebo so zemou, kde je dolný koniec rebríka do neba...

Miesto, kde si doma. Hoci iným spôsobom to platí o každom jednom z nás: Miesto, na ktorom "spíš", myslím tým miesto, kde si doma, lebo ťa tam zasadil Boh, je miestom, kde je spodný koniec rebríka do neba. Inak povedané: tvoja cesta do neba vedie z tvojho domova. Nehľadaj ju inde. Rovno pred tvojimi dverami "je naozaj dom Boží a brána do neba."

https://interruptingthesilence.com/2011/07/18/life-on-the-run-a-sermon-on-genesis-2810-19-jacobs-ladder-proper-11a/

Publikácie a pomôcky