Pán nedele

CR-15 PI

"Syn človeka je pánom aj nad sobotou," hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Ale aby nedošlo k nedorozumeniu: tu nejde o to, že sviatočný deň nie je viac niečím zaväzujúcim. Naopak, výraz "Syn človeka" Ježiš vždy vzťahuje len na seba.
Keď sa Boh rozhodol stvoriť svet, povedal si: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"  A čo povedal, aj urobil. Z človeka spravil Pána celého stvorenia. Ale jeden deň vyhradil pre seba.
Pre židov je tým posvätným dňom sobota, pre moslimov piatok. Kresťania prijali, z úcty k Ježišovmu zmŕtvachvstaniu, za posvätný deň nedeľu.
Pamätaj, že "Syn človeka", Ježiš Kristus, "je pánom" nad nedeľou. Aj nad tou, čo príde už pozajtra. Naplánuj si nedeľu v tomto duchu.

http://www.parentandchildbiblereading.com/project/jesus-is-lord-of-sabbath-matthew-12/

Publikácie a pomôcky