O hľadaní a nevzdávaní sa

Mária Magdaléna

"Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje." Autor Piesne piesní to vyjadril naozaj krásne: človek, ktorý túži po láske s veľkým "L". Túžba, ktorá ho stravuje, mu nedá pokoja ani keď má spať.
Mária Magdaléna bola človekom, ktorý v tej túžbe po láske hľadal neúnavne. Ako tá snúbenica z dnešného prvého čítania aj Magdaléna prešla zrejme všeličím, kým konečne našla toho, ktorého jej duša miluje. Kým našla Krista.
Lebo to on je napokon ten, ktorého nájsť potrebujeme. On je Snúbenec, ktorého potrebuješ nájsť vo svojom snúbencovi, snúbenici, manželovi, manželke, synovi... v komkoľvek. On je tá hľadaná Láska, ktorá je, verím, prítomná vo všetkých tvojich láskach.

Ale pozor. Myslím, že keď sa tí dvaja z prvého čítania nakoniec vzali a žili spolu, prichádzali aj dni, keď si liezli na nervy, keď im to spolu neklapalo, keď nemali trpezlivosť jeden s druhým, keď... Doplň si, určite to poznáš. 
Tak je to s každou láskou, ktorej sme my ľudia teraz schopní. Občas sme hnusní, netrpezliví, sebeckí... k tým, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás.
A tak nejako je to aj s našou láskou ku Kristovi. Niekedy nám to nejde, neklape. A keďže on je jediný skutočne dokonalý, problém je na našej strane.

Čo s tým? To isté, čo pri iných láskach. Priznať si chybu, prosiť o odpustenie, napraviť a zmeniť to, čo sa dá. A prijať svoju malosť v tom, v čom to nateraz nejde. A nevzdať to, neujsť, nerozviesť sa
Napokon veď on je ten, kto má dôvod to s tebou či so mnou vzdať. Ale neurobí to. Zober si z neho príklad.
http://pikord.com/hashtag/marifa%20magdalena%20art%20products/

Publikácie a pomôcky