Milostivý a milosrdný je Pán

CR-13 PO

"Milostivý a milosrdný je Pán," opakujeme dnes so žalmistom pri liturgii. No, pravdu povediac, na prvé čítanie dnešné prvé čítanie (;-) tak nevyzerá. Predsa len Boh, ktorý sa rozhodol zabiť obyvateľov miest Sodoma a Gomora.... To na prvé počutie neznie veľmi milosrdne dokonca ani keď je ochotný mesto ušetriť kvôli desiatim spravodlivým. Takže máme dve možnosti: môžeme to uzavrieť tým, že Boh je krutý a nemilosrdný, alebo sa na to rozprávanie pozrieme pozornejšie. Ja hlasujem za druhú možnosť.

Abrahám vie, že Sodoma a Gomora predstavujú pre jeho potomkov a ich spôsob života ohrozenie. A v tomto zmysle je zničenie miest zničením nepriateľov, milosrdenstvom pre Abraháma a jeho rod. Úprimne, keby Boh zničil tvojich nepriateľov, ktorí ťa ohrozujú, tiež by si to považoval za milosrdenstvo. Veď ani Abrahám neoroduje ani tak za Sodomčanov, jeho cieľom je skôr záchrana tých pár spravodlivých, ktorí medzi nimi žijú. Že by mu išlo o synovca Lóta a jeho rodinu, jeho rodných, ktorí sa pred časom do Sodomy (na Abrahámov popud) presťahovali?

A potom to má aj druhý rozmer, a síce očistnú moc utrpenia. Je to vlastne jednoduché: 1. Sodomčania beznádejne prepadli zlu, Božie slovo o tom nepochybuje. 2. Ak ich Boh nechá tak, zomrú vo svojich hriechoch a budú stratení pre večný život (zatratení). 3. Utrpenie ich môže očistiť a zachrániť pre nebo. V tomto zmysle je ich smrť aktom milosrdenstva.
My to samozrejme takto robiť nemôžeme. Nemôžeme mučiť človeka, ktorý prepadol zlu, nemáme na to právo. Napokon keď kresťania takému pokušeniu v dejinách občas prepadli (upaľovanie heretikov), nedopadlo to pre kresťanov a spoločnosť dobre. Hoci pre umučených samotných možno áno.

https://www.saintgregoryordinariate.org/the-lord-appeared-to-abraham-by-the-oaks-of-mamrebehold-three-men-stood-in-front-of-himand-abrahamtook-curds-and-milk-and-the-calf-which-he-had-prepared-and-set/

Publikácie a pomôcky