Marta

Sv. Marta

Na dnes sú na výber dve evanjeliové state, v ktorých sa spomína Marta. Jedna z Lukášovho evanjelia, o Marte, ktorá je skvelá a starostlivá hostiteľka a k pokoju jej chýba už len jeden krôčik: Marta sa potrebuje na chvíľu zastaviť a vybrať si lepší podiel.
Zdá sa, že túto skúsenosť s Kristom nakoniec zažila a, ako sa spieva v dnešnom žalme, skúsila a presvedčila sa, "aký dobrý je Pán, šťastný človek, čo sa utieka k nemu." Preto keď jej zomrie brat Lazár, je to Marta, ktorá hľadá pomoc u Ježiša (druhá evanjeliová stať). Marta, ktorá uverila, že Ježiš je Mesiáš.
Ak to celé zhrniem, Marta sa zastavila, vybrala si, išla v ústrety a uverila. A to je skvelý plán aj na dnes, aj pre teba: zastav sa, vyber si, choď v ústrety Kristovi a ver mu.

https://www.youtube.com/watch?v=DULkZanwq64

Publikácie a pomôcky