Choď a rob aj ty podobne

CR-15 NE C


"Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha." Podľa ikonopisca* je to vznešený muž. Podľa starobylej tradície sa volá Adam a Jeruzalem, miesto vznešenosti, bezpečia a istoty, miesto blízkosti Boha..., je raj, ktorý musí opustiť. Dôvody poznáme. Ale nemusíme ho s biblickým Adamom stotožňovať absolútne. Hebrejské meno Adam sa totiž v preklade znamená človek. "Istý človek zostupoval..." Pokojne by mohol mať aj moje meno. Alebo tvoje.


"Padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli." Ikonopisec dal zbojníkom podobu démonov. To aby sme nerozmýšľali nad ľuďmi, ktorí tomu chudákovi ublížili, ale nad jeho vlastnými hriechmi, ktoré sú ďaleko väčším problémom.
Spomeň si, koľkokrát si ty padol do pasce zla. Väčšinou sadneme Zlému na lep v domnení, že niečo pre seba uchmatneme. Ale čo si nakoniec získal?


Situácia každého človeka, ktorý prepadne hriechu, je nakoniec rovnaká: zostáva doráňaný, ozbíjaný, polomŕtvy a opustený


A polonahý. Všimni si, že démoni si odnášajú jeho rúcho. To, podľa ktorého sme spoznali, že je to vznešený človek. Tak to je, hriech oberá človeka o dôstojnosť.


"Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej." Zvyčajne na tých dvoch pozeráme s pohoršením, lebo však mali sa aspoň pokúsiť... A určite je to tak. Ale ikonopisec chce vyjadriť inú myšlienku a aby sme ich nemali za sebastredných pokrytcov, dáva im svätožiary. Jeden zastupuje prorokov, druhý starozákonné kňazstvo. Možno sú to Mojžiš a Áron, neviem.
Ak máme pred sebou človeka, ktorý je dobitý vlastným hriechom, stratil svoju ľudskosť i dôstojnosť, kňaz ani levita Starého zákona mu nemôžu pomôcť. Môžu sa len bezmocne prizerať, alebo ísť ďalej. Ide totiž o problém, s ktorým si sám nevie rady žiaden náhodný okoloidúci.


"No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto." Zaujalo ma, že na rozdiel od tých dvoch, ktorí sa v príbehu ocitli náhodou, o tomto Ježiš hovorí, akoby bola jeho prítomnosť zámerná. Starobylá tradícia i ikonopisec v ňom vidia Krista. A ten vôbec neprišiel náhodou.
Prišiel a prichádza s jasným zámerom: vstúpiť do tvojej a mojej biedy. Nie tej materiálnej. Do tej bytostnej, do ktorej sa dostávame tým, že znova a znova lezieme do pasce, ktorej výsledkom je doráňaný, ozbíjaný, polomŕtvy a opustený človek, obraný o vlastnú dôstojnosť.


Všimol si si ten detail? Keď ho zmlátili, bol to mladík v plnej sile. Teraz tu leží starec. Dlho, predlho trvalo, kým sa ku nemu Kristus dostal. Ak si v podobnej situácii, opakovane doráňaný hriechom, dovoľ konečne Kristovi, aby ošetril tvoje rany. On jediný má to, čo tie rany skutočne potrebujú.
"Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich." Olej a víno, symboly pre Nový zákon a milosť, alebo sviatosti s ich odpúšťajúcou a uzdravujúcou milosťou? Nechaj sa Kristom ošetriť vo sviatosti zmierenia, posilniť pri svätej omši a svätom prijímaní...


V príbehu ho vyložil "na svoje dobytča", no na ikone ho zobral na plecia. Kristus je zvyknutý brať na svoje ramená kríž. Svoj, aj tvoj. A ponesie ťa dokonca aj vtedy, keby si bol ty jeho bremenom.


"Zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘" Tak to urobil Samaritán z príbehu. Kristus z ikony odnáša raneného do Cirkvi a zveruje ho do jej starostlivosti. Napokon dal jej /nám/ omnoho viac, než len dva denáre. Cirkvi zveril poklad viery, prostriedky spásy. Preto je Cirkev domovom obrátených (či obracajúcich sa) hriešnikov.

https://www.reddit.com/r/OrthodoxChristianity/comments/2sc2pa/icon_of_the_good_samaritan/
Zhrnuté: 
  1. V Božích očiach má každý z nás, každý človek, obrovskú cenu, máme vznešenú dôstojnosť (odev), o ktorú nás nepripravilo ani fatálne zlyhanie prvých ľudí v raji. 
  2. Ale sme hriešni, hriech na nás číha a často mu padáme do rúk (démoni). Hriech, akokoľvek lákavý, nakoniec necháva človeka opusteného, ožobračeného a osamoteného (opustený zranený). Môže nám priniesť do života niečo na chvíľu obohacujúce, príjemné a podobne..., ale nakoniec nás oberá o ľudskú dôstojnosť (šaty). 
  3. Jediným riešením na tvoj i môj hriech je Ježiš Kristus (kňaz, levita, Samaritán). On prináša odpustenie a milosť, posilu a uzdravenie.
  4. Kristus sa stará o človeka prostrednítvom Cirkvi, bratov a sestier, ktorým zveril poklad viery a plnosť prostriedkov spásy.
  5. Prijmi Krista, ktorý je jediným skutočným riešením, prijmi dar odpustenia a zmierenia. Prijmi svoje miesto v Cirkvi, ako brat alebo sestra bratov a sestier.___________________
* Tento druh obrazu sa volá ikona (nemýliť si s ikonkami na pracovnej ploche :-). Autor ikony sa volá ikonopisec. To preto, že ikona je forma zapísaného Božieho slova.

Publikácie a pomôcky