Prijmi Ducha Svätého

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Vtedy a dnes. Vtedy Ježiš dýchol na učeníkov a hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého." Dnes, pred rokom, alebo trebárs pred štyridsiatimi, ti biskup položil ruku na hlavu a povedal: "Prijmi znak daru Ducha Svätého." Vtedy "sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý." Keď si bol na birmovke ty, nebolo to také náhle, vedel si, čo príde. A nebolo to ani také dramatické: namiesto ohnivých jazykov pomazanie krizmou na čele. Vtedy a dnes, iní protagonisti, iný vonkajší znak, ale ten istý Boží Duch a ten istý výsledok: "Všetkých naplnil Duch Svätý."
pixabay.com / 3409249
Si plný Ducha Svätého. Často na to nejako zabúdame, ale tým, že sme pokrstení a pobirmovaní, nás "všetkých naplnil Duch Svätý."  Sviatostne, teda neodvolateľne.

Až potiaľto je ten príbeh prvých kresťanov identický s tým našim. Iné znaky, iná forma, ale rovnaký výsledok. Pokrivkávame v tom, čo nasledovalo a má nasledovať.

Všetkých naplnil Duch Svätý a:
  • Vyšli medzi ľudí.
  • Začali hovoriť o Ježišovi ľuďom rôznych jazykov a kultúr.
  • Všetci im rozumeli.

A my? Stále sa vyhovárame na to, že nám chýbajú nejaké špeciálne schopnosti. Ale apoštoli žiadne špeciálne schopnosti nedostali. Nepotrebovali ich. Jediné, čo sa od nich očakávalo, bolo vyjsť von a otvoriť ústa. Špeciálnu schopnosť dostali tí, čo ich počúvali. Boh ich urobil schopnými porozumieť a pochopiť, čo to tí bľabotajúci chlapi, pripomínajúci opilcov, hovoria. A ešte viac, Boh dal tomu slovu moc, takže "v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší."

Čo robiť? Prijmi za svojho Ducha Svätého, ktorého máš v sebe už od krstu a birmovania. Prijmi Ducha Svätého. A daj mu voľnú ruku. Nechaj sa ním viesť. 

Publikácie a pomôcky