New fashion style

CR-12 NE C

Cestou na dovolenku som si urobil prestávku v jednom prapodivnom mestečku. Zaparkoval som pred pizzériou, že si dám niečo pod zub. Najprv som hľadal iné dôležité miesto. S nádejou som zamieril k dverám, označeným písmenami WC a ešte aj symbolom nočníka. Netrpezlivo otvorím a tam výčap. Trochu zmätene som sa pýtal čašníčky, kde by som si mohol umyť ruky. Poslala ma do dverí s obrázkom, ktorý jasne hlásal "Zákaz vstupu". Neposlúchol som a urobil som dobre. Keď som sa potom pri platení na to pýtal, čašníčka mi vysvetlila, že s tými symbolmi v ich mestečku neberú zase až tak vážne. Na moje veľké sklamanie však peniaze vážne brali. To najhoršie ma však ešte len čakalo. Križovatka, semafor a predo mnou tri autá, ktoré v pohode prešli na červenú. Zastavil som a čakal. Všetci na mňa trúbili, ale vydržal som až do zelenej. Pohol som sa, to všetci začali trúbiť ešte zúrivejšie, a prišiel náraz z pravej strany. No čo, bolo to fakt divné mestečko, kde nebrali symboly vážne. Našťastie som sa v tej chvíli zobudil do svojho obľúbeného sveta.

Ale občas si tak podobne divne pripadám pri krste. V tom momente, keď hovorí deťom, ktoré mi nemôžu rozumieť, že sa práve stali novým stvorením a obliekli sa v Krista a zna­kom tejto hodnosti krstná košieľka, ktorú práve dostanú. No a potom treba tú košieľku položiť na dieťa. Dokonca ani krstný obrad nepočíta s tým, že by rodičia nebodaj dieťa v tej chvíli prezliekli. Je to praktické, ale aj tak mám niekedy divný pocit, že ten symbol nejako neberieme vážne.

A s tým sa vlastne spája moja prvá dnešná otázka: "Obliekli sme si vlastne Krista?" Totiž Pavol to dnes v druhom čítaní hovorí otvorene: "Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli." Len či to je naozaj tak a či to nedopadlo s obliekaním si Krista podobne ako s krstnou košieľkou, ktorú nám tiež nikto nikdy neobliekol. Lebo, ako hovorí Pavol, medzi tými, ktorí sa obliekli v Krista, nieje miesto pre rasizmus, šovinizmus, pohŕdanie slabšími, alebo vyvyšovanie sa: "Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi." Nám by dnes asi Pavol povedal niečo o tom, že už niet viac Róma, ani Maďara, ani bezdomovca... 

Pavol má pod oblečením si Krista na mysli prijatie identity. Totiž v jeho časoch skutočne platilo, že podľa oblečenia poznáš človeka. Totiž tí ľudia mali jedny šaty, ktoré nosili celé roky. Takže to konkrétne oblečenie nejako patrilo ku konkrétnemu človeku.
My sa dnes vieme prezliecť aj X krát denne a v našom kontexte šaty nerobia človeka, ale len zdanie človeka. A potom hrozí, že aj Kristus sa stane iba prevlekom. Smutno výrazne to vidno v posledných rokoch na niektorých našich politikoch, zrazu chcú všetci chodiť v prevleku značky kresťan. Ale iba na verejnosti, chvíľu pred voľbami. S tým, že potom prevlek zase zavesia na klinec.
A s tým súvisí moja druhá dnešná otázka: "Kristus je tvoj každodenný odev, alebo len príležitostné oblečenie?" Nosíš ho všade, alebo len do vybranej spoločnosti? Alebo naopak je Kristus na úrovni teplákov, ktoré sú doma pohodlné, ale inde sa nehodia?

Napokon mi, v súvislosti s dnešným evanjeliom, napadla ešte jedna otázka: "Aký je to Kristus, ktorého si obliekaš?" Ježiš sa pýta učeníkov, za koho ho ľudia pokladajú. "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov" odpovedal popravde Peter a dodal, že oni pokladajú Ježiša "za Božieho Mesiáša."  To je dôležité, pretože Ježiš je skutočne skvelý učiteľ, ale učiteľov je vo svete habadej, je veľká morálna autorita, ale morálnych autorít našťastie vo svete je zopár aj dnes, je to obetavý chlap, vzor, hodný nasledovania... Ale len on jediný je Mesiáš, Spasiteľ, riešenie pre tento svet.
Svet vidí takého Krista, akého si my kresťania obliekame. Charitatívny Kristus, to je fajn. Múdry Kristus, to je dôležité. Prorocký Kristus, tiež. Ale prvé, čo by malo každému udrieť do očí, je Kristus Mesiáš. Daj pozor na to, čo z Krista si obliekaš.

Stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. A to nie je prázdny symbol, to je fakt. Ukáž nám svoju krstnú košieľku. Alebo radšej nám ukáž Krista, Mesiáša.

__________________
PS: V kuse ma zovšadiaľ bombarduje jedna vlezlá reklama. Tým samozrejme nechcem nič povedať o obchode samotnom. Každopádne našlo jedno vylepšenie:

https://i.ytimg.com/vi/v56aN7ivjjc/maxresdefault.jpg

Publikácie a pomôcky