Ján Krstiteľ

Ján Krstiteľ

"Čím len bude tento chlapec?" pýtajú sa susedia a známi Alžbety a Zachariáša pri pohľade na ich dieťa. Chvíľu na to naplní Zachariáša Duch Svätý a on nad svojím synom vyriekne proroctvo: "Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu."

Ján Krstiteľ je teda ten, čo ide popredu, aby všetko pripravil, takže Mesiáš, až príde, nájde všetko tak, ako má byť. Bude očakávaný a prijatý.
Asi ako keby mala medzi nás zavítať prezidentka. Zrejme by neprišla len tak, ale najprv by sa tu zjavil tím ľudí, ktorý by mal za úlohu jej príchod a prijatie pripraviť tak, aby bolo všetko v zmysle protokolu.
Ibaže Ján nerieši protokol a ceremónie. On pripravuje ľudí, aby prijali Krista, až príde a aby ho prijali tým správnym spôsobom.

Táto Jánovská úloha je vlastne prvou úlohou rodičov. Oni pripravujú svoje deti na prijatie Krista. To, že prinesú svoje dieťa na krst, je samozrejme kľúčový okamih. A po ňom nasleduje 18 rokov výchovy vo viere. Počnúc prvým prežehnaním. Ba ešte predtým, než sa dieťa naučí samo povedať "v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" ho, verím, jeho rodičia každý deň týmito slovami žehnajú. Učia ho každodennej modlitbe, nedeľnej svätej omši, sláveniu sviatkov... A cez to všetko ho učia milovať Boha viac ako všetko ostatné a mať lásku k blížnym takú istú, ako k sebe.

Mnohí to ale nerobia. Väčšina našich detí sa nevie ani len poriadne prežehnať. Aj z tých, ktoré prídu na nedeľnú svätú omšu, sa niektorí sa ani dovnútra nedostanú. Ale nie je to preto, že by nebolo miesta...
Pozerám na deti, tie ktoré tu máme, aj tie, ktorým sa nedostáva dostatočnej výchovy vo viere, a pýtam sa: Čím len budú? Stanú sa prorokmi Najvyššieho a dokážu pripravovať cestu Kristovi, aby mohol vstúpiť do ďalšej generácie?

Publikácie a pomôcky