Dôležité a dôležitejšie

CR-11 PO

Sú veci dôležité a veci dôležitejšie. Napríklad spravodlivosť je dôležitá. To, aby si z teba nikto nerobil fackovacieho panáka, je dôležité. To, aby ťa nikto neožobračoval, je dôležité.
A potom sú hodnoty dôležitejšie, kvôli ktorým musíme byť toto všetko pripravení podstúpiť alebo obetovať. Napríklad zastavenie bezbrehého násilia, ukončenie bludného kruhu pomsty, alebo trocha lásky a dobrého príkladu pre človeka, ktorému sa nikdy nedostalo ani len slušnej výchovy.

„Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“
Ak je to jediný spôsob, ako zastaviť zlo, daj dobrý príklad, ukáž, čo je dôležitejšie ako spravodlivosť a bez slova prijmi druhú facku. Ak je to jediný spôsob, ako ukončiť nekonečný spor, preukáž štedrosť
a urob darom to, čo ti chce druhý zobrať.

Rimania, ako predstavitelia okupačnej moci, mali zo zákona právomoc kohokoľvek v podmanenom Izraeli prinútiť niesť nejaké svoje bremeno jednu míľu (Rímska míľa je 1483 m). No potom ho museli prepustiť. Ježiš vie, že vzbura nič nevyrieši. História to napokon potvrdila. Cestou je premena vzťahov, budovanie dôvery. A za to sa oplatí prejsť o jeden a pol kilometra viac.

https://pixabay.com - 962669

Publikácie a pomôcky