Dobrý muž

Svätý Barnabáš

Dnešná liturgia dookola opakuje o Barnabášovi, že "bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery." Bol. A prejavovalo sa to tým, že:
  1. Nechal sa poslať. Počuli sme o tom v prvom čítaní. "Veľa ľudí uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Zvesť o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi; a vyslali do Antiochie Barnabáša." Chceš byť dobrý, plný Ducha a viery? Nechaj sa poslať aj ty. Do tej tvojej Antiochie, tam, kde ľudia potrebujú počuť o Kristovi. Možno je to dokonca u vás doma.
  2. Radoval sa a povzbudzoval všetkých. Skutky apoštolov čo to prezrádzajú aj o Barnabášovom prístupe k veci. Keď prišiel do Antiochie, "radoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi." Chceš byť dobrá, plná Ducha a viery? Teš sa a povzbudzuj druhých...
  3. Vyhľadával talenty. Barnabáš zostane navždy známy ako ten, kto priviedol Pavla. Našiel skutočný misijný talent, žiaka, ktorý ho čoskoro prerástol. Barnabáš "odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup." Chceš byť dobrý, plný Ducha a viery? Nájdi talent, nájdi niekoho, komu budeš môcť odovzdať všetko, čo vieš. Nájdi niekoho, kto ťa prerastie...

Barnabáš bol dobrý chlap, plný Ducha Svätého a viery. A aj vďaka tomu "uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha."

PS: Viac o Barnabášovi v jeho krátkom životopise...

Publikácie a pomôcky