Príhovor pre deti / Čo vidíš?

VN-07 NE C

Možno poznáte to rozprávanie o učiteľovi, ktorý urobil kriedou bodku do stredu tabule a pýtal sa žiakov, čo vidia. Všetci videli bodku. Len jeden si všimol tabuľu...

Zoberme si napríklad dnešné prvé čítanie:
  • Bol tam dav, ktorý linčoval Štefana. Čo videli? Niektorí videli človeka, ktorý sa (podľa nich) previnil a treba ho potrestať. Iní si zase fanatika, ktorého treba umlčať, lebo je nebezpečný. A niekto možno jednoducho videl príležitosť hodiť si kameňom. A neodolal.
  • Bol tam Šavol, ktorý to celé sledoval zdanlivo nezaiteresovaný, no zjavne s potešením. Čo videl? Okrem iného svoju budúcnosť. Ale to ešte netušil.
  • A napokon tam bol Štefan. Ten "videl otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha."  
Každý si všimol to, na čo bola zameraná (obrátená) jeho pozornosť. Tak ťa prosím: Všimni si dnes Ježiša. On je dôležitý! On "kraľuje, Najvyšší na celej zemi," ako to spievame v dnešnom žalme. On príde čoskoro a jeho odplata sním; odmení každého podľa jeho skutkov, ako nám to pripomína Ján v druhom čítaní dnešnej nedele. On túži po tom, aby sme boli jednotní, ako je a Nebeský Otec jedno. Tak to hovorí dnes v evanjeliu.

Tá požiadavka jednoty je vlastne kľúčová. Dnes Kristus prosí: Svätý Otče, prosím za tých, čo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Je to smutne jednoduché: svet stále menej verí Kristovi aj preto, že my nie sme jedno.

To byť jedno sa dosahuje tým byť ako Kristus. Nevieme byť ako on vo všetkom. Ale môžeme byť ako on v niečom. Jeden je trpezlivý ako Kristus, druhý vytrvalý ako Kristus, tretí múdry ako Kristus, štvrtý chudobný ako Kristus, piaty obetavý ako Kristus...
Vyber si tento týždeň jednu vec, v ktorej sa budeš snažiť viac podobať na Krista, byť ako on. A čím viac budeš rásť v tej jednej, porastieš aj v ostatných. Čím viac budeš rásť v trpezlivosti, tým porastie aj tvoja schopnosť obetovať sa, zriekať sa, byť láskavý...

A to nás vracia späť k prvej otázke: Čo vidíš? Čo vidíš, keď sa pozrieš na druhého kresťana? Vidíš, ako rastie v trpezlivosti po vzore Krista? Alebo vidíš len to, že s tým majetkom to nezvláda a určite by mohol byť štedrejší? Vidíš že tvoj manžel je obetavý ako Ježiš, alebo si si všimla len to, aký je hrozne nervózny?

Čo vidíš? Zlyhávajúceho, neschopného človeka..., alebo kúsok Krista, pred ktorým sa treba skloniť, vzdať mu úctu a vyvýšiť ho, lebo práve tým kúskom Krista stojí po pravici Boha.

Čo vidíš? Tabuľu, alebo bodku? Zameraj sa na to podstatné!

PS: Niekto by možno povedal, že bodka je dôležitejšia. Možno. Ale bez tabule by ju vlastne ani nebolo vidno.

Publikácie a pomôcky