Útek z väzenia

VN-06 UT

"O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá." Pavol a Sílas nie sú prví (ani poslední) učeníci, ktorí sa ocitli vo väzení. A nie sú ani jediní, ktorým sa zázračne otvorili brány väzenia. V Jeruzaleme sa to už predtým stalo apoštolom a Petrovi.
No Peter využil otvorené brány a polámané putá a vedený anjelom ušiel z väzenia. Pavol a Sílas tam naopak zostali. A vďaka tomu sa ešte v tú noc dal pokrstiť šéf väznice s celou rodinou.

Tak je to vlastne aj s mnohými inými ťažkosťami, ktoré nás väznia a zdržujú... Niekedy treba vyjsť a inokedy zostať. Niekedy sa treba vzoprieť nespravodlivosti a inokedy ju s pokorou niesť. Aj na to potrebujeme dar Ducha Svätého. Aby sme to vedeli rozlíšiť...

https://thedivinelamp.wordpress.com

Publikácie a pomôcky