Poloplný / úplne prázdny

VN-06 ST

Ja viem, že to o poloplnom a poloprázdnom pohári je už trochu otrepané a počul to už asi každý... Ale vlastne tým lepšie. To prirovnanie totiž veľmi dobre vystihuje Pavlov úspech/neúspech v areopágu.
Čo sa stalo: Apoštol Pavol prišiel do Atén. A využil, že v aténskom areopágu (aristokratické politicko-súdne zhromaždenie) mohol vystúpiť hocikto. Tak vystúpil a hovoril o Ježišovi. Chvíľu to poslucháčov aj zaujímalo, ale keď spomenul zmŕtvychvstanie, vysmiali ho a poslali preč.
Poháre: A čo teraz? Človek typu "pohár je poloprázdny" asi Pavla poľutuje. Bolo to fiasko a totálna hanba. Pavol odišiel z areopágu s dlhým nosom. Naopak človek, ktorý vidí pohár poloplný, si všimne, že rozprávanie ešte pokračuje: "No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi." Pavol odišiel z areopágu s novými učeníkmi. A nie s hocijakými. Boli to "veľké ryby".
  • Dioníz Areopagita je uctievaný ako svätý, podľa tradície bol prvým biskupom Atén. A pre Krista podstúpil mučenícku smrť.
  • Damaris je tiež uctievaná medzi svätými, hoci dnes už o nej nevieme vôbec nič. Iba sa čudujeme, čo robila v areopágu, pretože to bolo miesto, vyhradené len pre mužov. Jedno z vysvetlení je, že bola prostitútka a bola tam "pracovne". Napokon jej meno znamená manželka, alebo milenka. A áno, je dosť pravdepodobné, že tam bola kvôli Dionízovi. Iné vysvetlenie je, že patrila k stoikom (filozofická skupina), ktorí medzi seba prijímali aj ženy.
  • A ešte iní. Nevieme kto a koľkí. Ale je jasné, že boli minimálne dvaja :-) A to rozhodne nie je málo. Napríklad mne sa ešte nestalo, že by po nejakej mojej kázni, akokoľvek úspešnej, prišli hneď štyria ľudia, ktorí by po mojich slovách uverili Kristovi.
Ešte raz poháre: No ono to zase nie je len o Pavlovi. Každého z tých ľudí v Areopágu si môžeme predstaviť ako prázdny pohár. Pavol je ten, čo sa pokúša do nich niečo naliať. Niektorí mu to dovolili, iní akoby obrátili svoje poháre hore dnom. A to je dôležité. V skutočnosti nie je problém, či je niekto poloplný alebo poloprázdny. Problém je, keď človek zámerne zostáva prevrátený. Alebo, ak chcete, zvrátený. Lebo to znamená, že zostane úplne prázdny.

Ježiš dáva v dnešnom evanjeliu prísľub: "Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy." Pros ho, aby to pre teba urobil. Aby ťa uviedol do plnej pravdy. Aby to do teba nalial ;-)

www.youtube.com

Publikácie a pomôcky