Podnájomník

VN-06 NE C

Sväté Písmo i liturgia s obľubou používajú dva obrazy neba. Prvý predstavuje tak povediac našu perspektívu, pohľad z našej strany. Vidíme sa v ňom ako Boží ľud, ktorý putuje životom, čo neraz pripomína púšť, od oázy k oáze, stále bližšie k cieľu, k Domu Nebeského Otca, k zasnúbenej krajine... Druhý symbol ponúka pohľad z Božej strany, Božími očami. Je to, ako hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu, Boh, ktorý prichádza k človeku, aby si u neho urobil príbytok. Alebo, slovami dnešného druhého čítania, je to nebeské kráľovstvo, nebeský Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba k ľuďom, aby sa stal prístupným pre všetkých.

Nový Jeruzalem*
Dnešné čítania vykresľujú nebo z tej druhej perspektívy. Hovoria o Bohu, ktorý nemieni čakať, kým sa ty a ja doterigáme do neba. Ježiš prichádza s ponukou: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok."  A evanjelista Ján, učeník, ktorý vynikal láskou ku Kristovi, to vníma aj vo vyhnanstve na ostrove Patmos: "Anjel ma v duchu preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou..."

Boh nečaká nečinne. Je pripravený presťahovať celé nebo k tebe domov. Je ochotný opäť sa zmenšiť, stať sa maličkým, tvojím podnájomníkom..., len aby mohol byť s tebou. 

"Prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok." Aký dojem a aké pocity v tebe vyvoláva tento Ježišov prísľub?
  • Nejako takto? "Pre pána Jána, to musím sa na to poriadne pripraviť! Kam ho uložím? A bude mu to u nás dosť dobré?" Bude. Jemu záleží na tebe. Ostatné je druhoradé.
  • Alebo takto: "Jéjdalenky, to je milé a tak. Ale mne sa to teraz nejako nehodí. Neodložíme to na neskôr?" To je ako keď chce jeden z dvojice odložiť svadbu. Nanajvýš podozrivé. Neboj sa Boha. Byť s ním, to je to najlepšie, čo ťa môže postretnúť.
  • Alebo snáď: "Jéj, to je skvelá správa. Mám z toho obavy a neviem, či sa na to práve ja hodím. Ale som ti za to veľmi vďačný a už teraz sa teším. Čo mám robiť?"  Na to sa hodí Ježišova odpoveď z dnešného evanjelia: "Tešiteľ, Duch Svätý..., naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal." Vzývaj Ducha Svätého.
V dnešnom žalme prosíme: "Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami." A Božia odpoveď: Jasné, že ti budem vždy žehnať. Vydrž, sťahujem sa k tebe. Prídeme a urobíme si u teba príbytok. 
Ako teda odpovieš? Mohol by si napríklad takýmto sľubom: Budem ťa milovať a zachovávať tvoje slová.
"Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok."


_______________
* Sieger Köder, Das neue Jerusalem: Die Bilder der Bibel von Sieger Köder, s. 215.

Publikácie a pomôcky