Pastier a Baránok

VN-04 NE C

V biblických čítaniach dnešnej nedele sa prelínajú tri symboly. Prvý je zrejmý - sme Božie stádo, jeho ovečky. Druhý je jasný tiež - Kristus je Pastier s veľkým "P". Ale tretí symbol predstavuje prekvapivý obrat - Kristus je Baránok. A nie len tak hocijaký.

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.  Tieto slová stého žalmu spievajú Židia už takmer tritisíc rokov. Sú Božím ľudom a stádom. A Boh je ich pastierom. Ale pred dvetisíc rokmi sa stalo niečo dovtedy nevídané. Kristus sa zjavil (dal sa spoznať) ako Pastier všetkých, čo o to stoja, Židov i pohanov (tých, čo nevyznávali Židovské náboženstvo).
Niečo z atmosféry tej veľkej zmeny ilustruje aj dnešné prvé čítanie. Pavol, jeden z Ježišových apoštolov, sa dostal do konfliktu so Židovskou komunitou. Zjednodušene povedané pretože ohlasoval to pozvanie do Božieho stáda aj nežidom v Antiochii. "Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život." Možno aj slovami žalmu: "Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda."

Kristus je Pastier, ktorý stojí za to. V dnešnom kratučkom evanjeliu hovorí: "Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky." Áno, niekedy je tomu ťažko veriť. Aj dnes, keď každý druhý deň vypláva na povrch nejaká nová aféra neverných pastierov Cirkvi. Prirodzenou reakciou na nedôveryhodných pastierov je aj nedôvera voči Pastierovi. Napriek tomu je to pre nás všetkých pozvanie opäť uveriť Kristovi. Ešte hlbšie ako doteraz.

Baránok ich bude pásť a privedie ich k prameňom vôd života. Možno aj preto ten tretí symbol: Kristus, ktorý sa stal baránkom. Kvôli stádu, ktoré už nemá odvahu dôverovať svojim pastierom, sa Pastier stáva jedným z nich, Baránkom, ktorý berie na seba bremeno zodpovednosti.
Nie je vlkom v ovčej koži. Je Baránkom, ktorý vedie do večného života.

A tak môžeš nasledovať Krista Pastiera alebo Krista Baránka. Ak budeš v nasledovaní verný, výsledok bude rovnaký, lebo On je ten istý. Ján to výstižne popísal v druhom čítaní: "Ja, Ján, videl som veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy... To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi."

Tvoje miesto je medzi nimi. Nenechaj sa oň obrať ničím čo je v tebe, ani ničím čo je v druhých. Ani pohoršeniami tých, ktorí majú byť nasledovaniahodní, ani vlastnými zlyhaniami. Nasleduj Baránka a Pastiera.

wikimedia.org

Publikácie a pomôcky