O vládnutí

Sv. Jozef, robotník


No ľudia to hneď na začiatku zmrvili:

1. Komu vládneš? Ľudia prekrútili Boží zámer. Tým bola vláda človeka nad nebeským vtáctvom, zverinou, nad celou zemou; nad všetkými plazmi. Ale to nás veľmi nebaví. Nás to ťahá skôr k nadvláde nad ľuďmi.
Pripomenulo mi to rozprávku, Kroniky Narnie. Narnia je krajinou hovoriacich zvierat, často schopnejších, inteligentnejších a lepších, než ľudia. A predsa to tam funguje len vtedy, keď tam vládnu synovia Adamovi a dcéry Evine. Je to "len" rozprávka. Ale predsa: vládneš svetu? Alebo si rezignoval na svoje poslanie?

2. Čo znamená vládnuť? A tu je druhá chyba, pokrivili sme koncept vládnutia. Slovo vládnuť je pre nás synonymom výrazov ovládať, využívať, drancovať. Chyba. V biblickom chápaní je ale kráľ synonymom služobníka a vládnuť znamená slúžiť.

Vieš, vôbec nejde o to, ako vládnu všetci ti prezidenti, premiéri a neviem kto... Ide o tvoj a môj štýl vládnutia nad tým jedným metrom štvorcovým, ktoré máme práve v moci. Komu vládneš? A Ako vládneš?

Myslím, že svätý Jozef vládol nad svojou rodinou a Mária a Ježiš nemali najmenší problém podriadiť sa mu. Prečo asi?
www.hopesingssobeautiful.org

Publikácie a pomôcky