O tom, ako nejakí ľudia (ne)hľadali Ježiša

spiritualfoodforthesoul.wordpress.com

VN-03 PO

"Z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša."  
Trochu som počítal. Genezaretské jazero má dnes šírku 13 kilometrov. Plus medzi Tiberiadom a Kafarnaumom je vzdialenosť ďalších 15 kilometrov. Takže tí ľudia sa celkom naveslovali. Z Tiberiadu popri brehu ku Kafarnaumu, odtiaľ na druhý breh, tam horúčkovité hľadanie, potom naspäť do Kafarnauma. Štyridsať kilometrov len tak hore dole... 
A to všetko preto, aby našli Ježiša. Oprava: To všetko preto, aby sa zadarmo najedli a aby zažili nejakú senzáciu. Aspoň tak im to vyložil Ježiš: "Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa."

Tak mi k tomu napadlo:
  1. Toľké veslovanie im za jedno jedlo zadarmo asi ani nestálo. Či? Ale vlastne aj dne sa správame rovnako. Stačí si len spomenúť, koľko času a prostriedkov sme ochotní premrhať na to, aby sme ušetrili trochu času a prostriedkov. Výsledok je obyčajne veľmi pochybný.
  2. Niektorí ľudia otvorene hovoria, že na také "veci" ako Boh, liturgia, nedeľa, viera, náboženstvo... nemajú čas. Musia sa venovať dôležitejším "veciam" ako sú živobytie, práca, rodina, oddych. Tí mladší dokonca niekedy spomenú aj školu... Premýšľam, koľko by sme boli ochotní venovať pokrmu, "ktorý ostáva pre večný život", teda tomu, čo je posvätné, Božie..., keby sme nemali žiadne starosti o živobytie. Len si to predstav: žiadne chodenie do roboty ani do školy, žiadne povinnosti, všetko, čo človek potrebuje a po čom túži by bolo dostupné na požiadanie... Donáška až do postele. Bez námahy a naháňania sa...*
Veľmi sa mi k tomu celému liturgická modlitba na dnes:
Milosrdný Bože, ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu; pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere, a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

______________________
* C.S. Lewis si v knihe Veľký rozvod tak nejako predstavuje peklo. A v pekle je všetko. Okrem toho, čo je Božie. Inak by to nebolo peklo, že?

Publikácie a pomôcky