Nikoho neodoženie

VN-03 ST

1. Čo chce Boh? Ježiš hovorí: "Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň." Teda Boh chce večný život pre každého, kto vidí Krista a verí v neho. Boh chce, aby si mal život, ktorý stojí za to, aby bol ten život večný. K tomu ale treba, aby si videl Krista a uveril v neho.
2. Čo robí Boh? Ježiš hovorí: "Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem." Teda Boh všetkých privádza ku Kristovi. Načo? Aby ho videli, uverili mu a mali večný život (bod 1. :-). Otec robí, čo sa dá, aby sprostredkoval tvoj kontakt s Ježišom.
3. Čo na to Ježiš Kristus? V dnešnom evanjeliu hovorí: "Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal."  Čo to znamená? 
  • Ježiš nikoho neodoženie, nech ten človek prichádza z akéhokoľvek dôvodu. Neodohnal Samaritánku, ani cudzoložnicu, Zacheja ani Bartimeja, dav, ktorý mu na Kvetnú nedeľu prevolával "Hosana" ani dav, čo na Veľký piatok kričí "Ukrižuj ho!". Neodohnal zbabelého Piláta, ba ani toho na kríži. A pritom ich motívy boli rôzne a len zriedka kedy zbožné. Ani teba neodoženie.
  • Ľudia síce prichádzajú ku Kristovi z rôznych motívov, ale nakoniec aj tak prišli preto, nejakým spôsobom zareagovali na Božie poslanie. Hoc ho trebárs pochopili inak... Aj teba Otec posiela ku Kristovi.
4. Čo budeš robiť ty? Čo chce Boh, to je jasné. Čo robí Boh a čo Boží Syn, to je jasné tiež. Celé nebo však čaká na to, k čomu sa rozhodneš ty.

Publikácie a pomôcky