Kvalifikácia

VN-03 PI

"Boh nepovoláva kvalifikovaných. Boh kvalifikuje povolaných." Silná myšlienka. A na príbeh Šavla-Pavla z dnešného prvého čítania pasuje ako... No proste pasuje:-)*


Prečo si vybral práve Šavla? Asi nie pre jeho schopnosti. Skôr pre ochotu. Schopnosti môže Boh doplniť, ak treba. Alebo môže pozmeniť okolnosti. Ale ochota? Tá je výlučne v moci človeka.

Ozaj, myslíš na to, že aj teba si Pán vyvolil, aby si zaniesol či zaniesla jeho meno druhým? To, či na to máš schopnosti, nie je dôležité. Ide len o to, či chceš. Veď Boh väčšinou "nepovoláva kvalifikovaných. Boh kvalifikuje povolaných."______________________
* Napadá mi jedno vtipné prirovnanie, ale do príhovoru sa naozaj nehodí :-)

Publikácie a pomôcky