Kristus vystúpil do neba. A čo teraz?

Nanebovstúpenie Pána

Našiel som jeden obraz Nanebovstúpenia Pána. Ježiš vystupuje do neba. Vlastne z neho vidno len nohy s dierami po klincoch. A ešte sú tu tváre apoštolov, ktorí zjavne nevedia, čo si o tom všetkom myslieť. No nedomysli to. A nedopíš ;-)

Vlastne je to dôležitá otázka. Kristus vystúpil do neba. Alebo, ako sa to spieva v dnešnom žalme: "Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice." A čo teraz?

Predpokladám, že učeníkov to muselo riadne zaskočiť. Predsa len už si na Ježiša zvykli, prežili s ním intenzívne chvíle a myslím, že už si život bez neho ani nevedia predstaviť. A zrazu sa im Kristus vzďaľuje. 
Ešte že v po hodnej chvíli ich usmernili dva anjeli: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?" Skutočne nemali čas na postávanie. Čakalo ich poslanie ísť  a učiť všetky národy (verš pred evanjeliom), priviesť všetky národy sveta k tomu, aby oslavovali Pána (žalm), byť Kristovými "svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme."
Možno preto je ten pohľad na nohy taký dôležitý. Ako inšpirácia. Sú to tie nohy, ktoré neúnavne chodili po krajine a slúžili ohlasovaním evanjelia. A ani klince, ani hrob, ich nemohli nadlho zadržať.
Učeníci už musia počkať len desať dní na prisľúbený dar Ducha Svätého. A potom sa konečne, plní Ducha, rozbehnú všetkým hovoriť o Kristovi.

Kristus vystúpil do neba. A čo teraz? Myslím tým naozaj TERAZ. Čo budeš robiť? Lebo situácia je v skratke asi takáto:

  1. Vo svete žijú miliardy ľudí, ktorí o Ježišovi nikdy nepočuli nič. Alebo o ňom nepočuli nič dobré.
  2. Okolo nás, v našich rodinách, zamestnaniach, školách..., áno, asi aj u vás doma, žijú ľudia, ktorí si nevedia skutočný život s Kristom predstaviť.
  3. Stále menej ľudí nám verí. Aj preto, že sme nezriedka sami neverní.
  4. A napokon medzi kresťanmi rastie počet bratov a sestier, ktorí snívajú o živote bez Krista.
 A je to škoda. Pretože to najlepšie, čo ich môže v živote postretnúť, je Kristus. Kedysi to možno fungovalo tak nejako samo. Pretože prostredie v našej krajine bolo ako tak kresťanské, nemuseli sa mnohí naši rodičia a starí rodičia nejako zvlášť o odovzdávanie viery pričiňovať. Ale dnes je to inak. Dnes to jednoducho u nás bez teba nepôjde.
Pôjdeš? Tvoje nohy na to stačia. Ani diery po klincoch v nich nie sú... 

Hans Süss von Kulmbach, Nanebovstúpenie Pána, r. 1513

Publikácie a pomôcky