Znovuzrodení

VN-02 UT

Ježiš povedal Nikodémovi: "Musíte sa znova narodiť." Tak začína dnešné evanjelium. Nové narodenie znamená novú identitu i nový životný štýl. "Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné." Množstvo veriaci, teda mnoho z tých, ktorí sa znova narodili v krste, prijalo novú identitu a nový spôsob života. Tak začína dnešné evanjelium.

K tomu pár poznámok:
1. Žiadna kolektivizácia, žiadne násilné združtevňovanie. Ani zmanipulovaná, zmagorená masa, výsledok masívnej reklamnej kampane, ktorá uverila neuveriteľnému. "Len" zopár ľudí, ktorí uverili Kristovi a prijali za svoj jeho životný štýl.
2. Množstvo veriacich neznamená všetci veriaci, ale mnohí z veriacich... Vždy budú medzi nami takí, ktorí už majú s ostatnými jedno srdce a jednu dušu, a takí, ktorí sa tak ďaleko ešte nedostali. Dúfame, že raz...
3. To nie je o peniazoch. Jednota, o ktorej hovoria Skutky apoštolov, to nie je nejaká méta, ktorú človek dosiahne a má to odškrtnuté. Kto má jedno srdce a jednu dušu s ostatnými, hľadá a objavuje nové spôsoby, ako byť viac jedno. Tu si uvedomí, že chce dať do spoločného niečo zo svojho príjmu, neskôr príjme nejakú dobrovoľnícku službu pre komunitu, inokedy sa rozhodne postiť za niekoho z farnosti...
Pekne to vidno na tom, ako vec formuluje Lukáš, autor spisu: predávali domy a polia "a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval." Možno to zo začiatku aj delili apoštoli, ale len dovtedy, kým sa veriaci nenaučili sami vnímať vo svojom okolí potreby druhých.

Toľko poznámky. A teraz otázky: Ako je to s tvojím srdcom? A ako s tvojou dušou?
"Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné."

https://www.wordlive.org

Publikácie a pomôcky