Štyridsať kilometrov neistoty

Pôst-04 PO

Za Ježišom prišiel chlapík. Prosil ho, aby šiel do Kafarnauma uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Nešiel. Len mu povedal: "Choď, tvoj syn žije!" On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Pozeral som to na mape, je to 40 kilometrov. Takže dva dni cesty pešo. Chlapík bol ešte na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. A uveril on i celý jeho dom. (Celé si to môžeš prečítať napríklad tu.)

Neviem, či si si to všimol, ale on uveril v dvakrát. Najprv uveril Ježišovi. Uveril mu dokonca napriek tomu, že Ježiš odmietol urobiť, o čo ho ten úradník žiadal. To je jeden aspekt viery: verím, aj keď sa Boh správa úplne inak, ako by mi to vyhovovalo. Inak, ako by som čakal a chcel. Veríš mu?
A potom, keď stretol svojich sluhov a zistil, že chlapec sa uzdravil presne v tú hodinu, keď Ježiš povedal, že je zdravý..., potom uveril aj v Ježiša, v jeho moc, v jeho Božstvo. On, aj celá jeho rodina.

Jedno bez druhého nejde. Veríš Bohu? A veríš v Boha?

ironexplores.com

Publikácie a pomôcky