Starší brat

Pôst-04 ST

Tie Ježišove slová vlastne neplatia len o Božom synovi, môžeme ich vztiahnuť na všetkých otcov a matky, synov a dcéry. Deti napodobňujú svojich rodičov. Najmä ak cítili, že sú milovaní, a dostali vzor, ktorý podľa nich stojí za napodobňovanie. Alebo robia presný opak, pevne rozhodnutí nebyť ako ich rodičia. Rodičia, myslite na to...

A ešte inak. Všetci sme, ako Kristus, synmi a dcérami Boha. Veď preto hovoríme každý deň: "Otče náš, ktorý si na nebesiach." Napodobňuješ Otca?

Do tretice: výhodu majú tí, čo majú starších súrodencov. To preto, že sa môžu učiť aj od nich. Uč sa synovstvu od Krista, staršieho brata.
pixabay/1082129

Publikácie a pomôcky