Privilegované miesto...

VN-01 PI

Okrem stretnutia so ženami pri prázdnom hrobe sú všetky ostatné stretnutia so Zmŕtvychvstalým nejakým spôsobom spojené s jedlom, či snáď s lámaním chleba. Pri niektorých sú  odkazy na slávenie svätej omše celkom zrejmé (Emauzskí učeníci, apoštoli vo večeradle, Tomáš). Inde nájdeme skôr náznak, ako v dnešnom príbehu, keď "Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne [dôležité slovo; podobne, teda nie tak isto, lebo ryba nie je Eucharistia] aj rybu."
A vlastne aj tie ženy v to veľkonočné ráno sú zase len poslané za apoštolmi... Ježiš ich súri, aby nezmeškali nedeľnú omšu ;-)

Už je to raz tak: omša je privilegovaným miestom stretnutia so Zmŕtvychvstalým Kristom. Už túto nedeľu v tvojom obľúbenom kostole* :-).

www.brightonoratory.org
_________________
* Katolíckom. Alebo v chrámoch orientálnych ortodoxných cirkví

Publikácie a pomôcky