O premenenom Ježišovi

VN-01 UT

Mária Magdaléna sa obrátila "a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš." To sa stáva. Ježiš je skutočný človek, prešiel utrpením a utrpenie premieňa ľudí na nepoznanie. 
  • Preto sa učíme vidieť Ježiša zvlášť v biednych a trpiacich. A vždy by nám to mohlo ísť aj lepšie.
  • Preto sa len veľmi opatrne pozeráme na príliš pohodlný život, lebo ten má tendenciu skôr znetvoriť, než premeniť. Stále sa potrebujeme učiť žiť dobre, aj keď sa nám žije dobre.
Mária Magdaléna sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Si pripravený učiť sa jednému i druhému od Ježiša?
http://boosco.org

Publikácie a pomôcky