O ako otrok


Pôst-05 ST

Kto je to otrok? Wikipedia hovorí, že je to "osobne neslobodný človek, ktorý je v úplnom neobmedzenom vlastníctve inej osoby." Wikipedia je fajn. Ale čo na to Ježiš? Hovorí o tom v dnešnom evanjeliu: "Každý, kto pácha hriech, je otrok." 

www.dokostola.sk
Slobodne vlastniť a vládnuť. Vlastne sa to dá pekne spojiť: Kto pácha hriech, je neslobodný, človek vo vlastníctve inej osoby.* Je to paradox, ak si uvedomíme, že naše hriechy vždy nejako súvisia s tým, že túžime po slobode, chceme niečo vlastniť, alebo niekoho ovládať. Ani si nevšimneme, a v mene vlastnenia a ovládania sme vlastnení a ovládaní.

Ježiš je riešenie. "Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní," hovorí Ježiš ďalej. Dovoľ mu, aby ťa vyslobodil. Napríklad vo sviatosti zmierenia. Už dnes, alebo zajtra... Ozaj, túto stránku  už poznáš?___________________
* Pamätáš, že aj diabol je osoba?

Publikácie a pomôcky