Máš jazyk?

Pôst - Veľký týždeň - ST

Pozeral som si biblické čítania na dnešný deň. A zasekol som sa hneď pri prvej vete. Zdalo sa mi, že ďalej ísť ani nemusím: "Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného."
To je silná myšlienka. Ty i ja sme dostali jazyk učeníka, aby sme vedeli "milým slovom posilniť unaveného." 
Nájsť nejakého unaveného by dnes nemal byť žiaden problém. Posilni ho. Milým slovom. Máš jazyk, teda máš všetko, čo na to potrebuješ.

A už len jedna vec: ten tvoj jazyk nie je len tak nejaký obyčajný. Je to jazyk učeníka Ježiša Krista, Syna Božieho. Pamätaj na to.

Publikácie a pomôcky