Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa C

Posledné tri verše Lukášových pašií (v kratšej verzii) pekne vyjadrujú, prečo slávime Veľký týždeň a ako sa ku tomu všetkému postaviť.
1. Stotník. Ten stotník, čo oslavoval Boha, hovoriac: "tento človek bol naozaj spravodlivý," nie je len tak hocikto. Je to pohan (náboženstvo), Riman (etnická príslušnosť) a veliteľ popravčej čaty (zamestnanie). Rok čo rok znovu prežívame ten istý príbeh v nádeji, že nás tá udalosť vtiahne a premení tak, ako jeho. Robíme tak nezávisle od toho, aký je náš jazyk, kultúra, hĺbka vzťahu s Bohom... Ak si sa našiel v stotníkovi, oslavuj Boha, hovoriac: "Kristus je spravodlivý."
2. Zástupy. Lukáš hovorí, že sa zbehli celé davy ľudí, aby si pozreli to divadlo. Nechutné. Ľudia, ktorí nechali všetko tak, aby trochu zrelaxovali pri verejnej poprave. A predsa, aj s nimi to niečo urobilo. Nezávisle od pokrivenej motivácie: "bili sa do pŕs a vracali sa domov." Aj preto opäť vstupujeme do príbehu Veľkej noci. Aby nás to pohlo k pokániu (bili sa do pŕs), a aby sme sa, premenení, vrátili domov.
3. Známi, čo stáli obďaleč. Veľká noc je príležitosťou tak pre Ježišových blízkych, ako i pre tých, čo väčšinu roka stoja obďaleč. Ak si sa aj vzdialil od Krista, preži celý ten príbeh opäť, spolu s nami, dívaj sa s nami na to, čo Kristus pre nás všetkých podstúpil.  

"Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!"

Publikácie a pomôcky