Boh nedáva almužny

achristianpilgrim.wordpress.com

VN-01 ST: Sk 3, 1-10

Už sa ti stalo, že si nedostal to, o čo si sa modlil? Mne sa to stáva. Ako často, to neviem, nepočítam to. Dôvodov, prečo Boh nenapĺňa naše očakávania, môže byť veľa. Skutočných, aj vykonštruovaných. V dnešnom prvom čítaní sa objavuje jeden nanajvýš zaujímavý.
Čo sa stalo? V hlavných úlohách účinkujú:
  1. Žobrák, chromý od narodenia, ktorého každý deň niekto dopraví ku chrámovej bráne, aby si niečo vyžobral. Možno je obeť organizovaného zločinu a čo vyžobre, mu večer zoberú. Možno je tak trochu podvodník a nie je to s ním až tak zlé. A možno, najpravdepodobnejšie, je to naozaj len úbohý, nešťastný človek.
  2. Peter, Ježišov učeník, ktorý plný Ducha Svätého (je krátko po Turíchach) ide do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Ešte netuší, že čoskoro povie improvizovanú, no strhujúcu kázeň, vďaka ktorej sa dostane do poriadnej šlamastiky.
A teraz zápletka: Žobrák pýta almužnu, pár drobných, na prežitie. Tak, ako to robí každý deň už celé roky. Žiadne drobné nedostane. Miesto toho ho Kristus, prostredníctvom Petra postaví na vlastné nohy.

A práve o to ide. Boh obyčajne nedáva almužny. On ťa chce postaviť na nohy. Lebo to je dôležitejšie. A je to nakoniec väčší zázrak. Len je menej spektakulárny

Publikácie a pomôcky