Takto...

Pôst-01 UT


Ježiš nás povzbudzuje, aby sme nemnožili prázdne reči ani pri modlitbe. "Keď sa modlíte, nehovorte veľa..." Nejde o mnohovravnosť. Ide o zmysel slov. 
Napríklad "ako i my odpúšťame..." Odpúšťame? Alebo "Otče náš..." Náš? Tvoj, môj, aj tvojho nemožného suseda? Alebo "Chlieb náš každodenný daj nám dnes..." Naozaj si žiadaš len to najpotrebnejšie minimum a len pre dnešný deň? 

Nehovor do vetra. Modli sa. Napríklad takto: "Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého."
https://pixabay.com/sk/photos/p%C5%A1enica-obilie-obiln%C3%A9-polia-3506758/

Publikácie a pomôcky