Skús to s odpustením...

Pôst-03 UT

"Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný." Tieto slová by sme mohli v dnešnej liturgii ľahko prehliadnuť, pretože zaznievajú v speve pred evanjeliom. No bola by to škoda...
Keď je reč o obrátení sa k Bohu, v prvej chvíli mi napadne odvrátenie sa od vlastných hriechov. To je samozrejme kľúčové. No dnešná evanjeliová epizódka je pozvaním k ďalšiemu kroku, k odvráteniu sa od hriechov druhého. Presnejšie k odpusteniu.
Peter sa pýta, dokedy má ešte odpúšťať, zrejme ho niečo poriadne vytočilo. A predpokladám, že odpoveď 77 krát ho nepotešila. A to ešte niektorí prekladajú Ježišove slová ako 70x7 :-)

A prečo vlastne odpúšťať? Ak neodpustím, nemôžem obrátiť k Bohu celým svojím srdcom. Moje srdce má totiž práve úplne iné starosti, napríklad hnev, túžbu po pomste, trpkosť alebo sebaľútosť... Všetky tie veci, ktoré za to vlastne ani nestoja.

"Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný." Ak to nejde, skúste to s odpustením.

Publikácie a pomôcky