Selfie so slonom

Pôst-03 SO

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví... Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi.
"Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘"
Ono vôbec nie je ťažké cítiť sa tým najskvelejším človekom na svete. Stačí sa porovnať s niekým, kto je očividne na tom horšie. Vždy sa nájde dosť vydieračov, nespravodlivcov, cudzoložníkov a mýtnikov, ktorí sú aspoň v niečom horší od teba. Alebo odo mňa. 
Tiež by som sa cítil štíhlo, keby som si v zoo urobil selfie so slonom. Ale bol by som naozaj štíhly?

Mýtnik išiel na to lepšie. V duchu sa postavil pred Boha. A hneď mu bolo jasné, že mu nesiaha ani po členky (mýtnik Bohu samozrejme :-).  Tiež by som sa cítil maličký, keby som si v zoo urobil selfie so slonom. Alebo so žirafou. Ale na rozdiel od prvého príkladu by mi to neuškodilo. Skôr naopak.

Čo z toho plynie? Ak sa už chceš porovnávať, daj si pozor na to s kým a v čom. Najistejšie bude, ak sa porovnáš s Kristom. Ten je určite lepší.

PS: Naozaj nemám žiadne foto so slonom. Len so somárom. Ale to je už iné prirovnanie :-)


Publikácie a pomôcky