Odpoveď je v postoji...

parrsangiacomo.it

Zvestovanie Pána

Za posledné týždne na Slovensku viditeľne narástol počet katolíkov. Nie je to však výsledok kampane evanjelizačnej, ale prezidentskej. A nejde ani tak o to, že by sa naraz obrátili veľké masy, ide skôr o veľké ryby. A keď sa nám už skupina tých, ktorí veria v Boha (a prečo by sme im neverili, že?) rozrástla, môžeme porozmýšľať, v akého Boha to vlastne my (myslím tým kresťanov) veríme. Ono to totiž vôbec nie je jedno.
Dnes o tom už rozprávame v príprave na birmovku, ale pobirmovaní v minulosti to možno nepočuli: ľudia si pod pojmom Boh predstavujú všeličo. A my kresťania myslíme, že niektoré z tých predstáv sú detsky naivné, ak nie dokonca falošné, ako to (aj s obrázkami) popisuje jeden môj spolubrat. Boh policajt, záchranár, sudca, deduško, hodinár, nervák, bábkar... Ak ti to nič nehovorí, tak čítaj. Nie preto, že by sme v niečo z toho verili. Preto, že neveríme ;-)

Dnešné biblické čítania naopak hovoria o Bohu, v ktorého veríme. V prvom čítaní z Izaiáša je nazvaný Boh s nami, Emanuel. To preto, že veríme v jeho prítomnosť, blízkosť. Preto sa v liturgii opakuje pozdrav "Pán s vami." Veríme v Boha, ktorý je s nami, prítomný...
V žalme a druhom čítaní je zase opísaný ako ten, ktorý prichádza... Veríme, že sa môžeme priblížiť k Bohu a byť s ním, pretože on je iniciatívny, jemu na nás záleží. On sa približuje k nám.
V rozprávaní o zvestovaní Márii mu anjel dáva hneď štyri mená: Ježiš, Syn Najvyššieho, Svätý a Boží Syn. Pamätaj, že meno Ježiš znamená "JHWH je spása", Boh je záchrana. A tak to je, Boh je riešením pre naše životy.

Boh s nami. Boh prichádza, stane sa človekom, aby mohol byť s tebou, Boh s nami. Lenže na to byť s niekým treba vždy dvoch. Chceš sa volať Človek s Bohom

Veriť Bohu. Ako na to? Odpoveď je v postoji. Mária odpovedala na ponuku Božej prítomnosti postojom viery: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Aj to znamená veriť: Verím Bohu a urobím všetko, čo mi povie. Prijímam všetko, čo dáva.

PS: Ešte nedávno sme to vyjadrovali pozdravom: "S Pánom Bohom." Alebo len "S Bohom." Znamená to niečo v zmysle: "Odchádzam, ale budem sa držať Boha. A vy, čo tu zostávajte, strážte si jeho prítomnosť medzi sebou." A odpoveď: "Nech budeš kdekoľvek, s kýmkoľvek, nech ťa postretne čokoľvek..., dôveruj Bohu. A keď sa vrátiš, nájdeš ho aj medzi nami..."

Čo tak oprášiť ten pozdrav v jeho pôvodnom zmysle?
S Bohom, ktorý je Boh s nami.

Publikácie a pomôcky