O slovách, počúvaní a preosievaní...

CR-08 NE C

pixabay/1262922
Pri dnešných biblických čítaniach som si spomenul na jedno staré rozprávanie:
Raz prišiel za Sokratom akýsi rozčúlený človek: "Počul si už, čo spravil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď povedať."
"Musíš?" spýtal sa filozof. "A preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?" "Aké sitá?" prekvapene sa opýtal ten človek.
"Tri sitá: pravda, dobro a závažnosť. Prvým sitom je pravda. Preskúmal si, či všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda?" "Nie, len som to počul a..."
"Tak tu by sme mohli skončiť. Ale skúsme ísť ďalej, určite si to preosial cez druhé sito, ktorým je dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to pravda, aspoň dobré?" "Práve naopak," odpovedal vyhýbavo ten druhý.
"Skúsme teda ešte tretie sito. Je treba, aby som vedel, čo ťa tak rozrušilo?" "Potrebné to veru nie je..."
"Teda," usmial sa filozof, "keď to nie je ani pravdivé, ani dobré, ani potrebné, radšej na to zabudni a nezaťažuj tým ani seba, ani mňa!"*
Bol to múdry človek, ten Sokrates. Aj ho za to odsúdili na trest smrti. Vysmial sa falošnému sudcovi.**

Náš svet by vyzeral podstatne inak, keby každý usilovne preosieval svoje slová cez sitá pravdy, dobra a závažnosti. Aj prezidentské voľby by boli hračkou, stačilo by jediné kolo, a aj zostava kandidátov by bola zrejme úplne iná.

Toľko scifi. A teraz šup do reality: nemôžeš druhých prinútiť, aby hovorili len to, čo je pravdivé, dobré a zároveň dôležité. Vyzerá to lákavo, ale tade cesta nevedie. Napriek tomu by tu jedno riešenie bolo: môžeš prinútiť seba hovoriť len to, čo je pravdivé, dobré a zároveň dôležité. Chceš? Ideš do toho? Možno si práve ty tým kamienkom, ktorý uvoľní lavínu. A celé Slovensko bude preosievať svoje slová cez tri sitá.

Sirachovec*** v dnešnom prvom čítaní hovorí: "Ako pri osievaní ostanú na site smeti, tak je to aj s človekom: len čo začne rozprávať, hneď vidno jeho nedostatky." Premena ľudí samozrejme potrebuje čas. Kým sa všetci naučíme kvalitne preosievať svoje vlastné slová, to ešte "chvíľu" potrvá. Dnešné prvé čítanie však dáva návod na niečo, čím sa môžeš zabezpečiť už teraz. Nemôžeš druhých prinútiť, aby preosievali čo vyslovia. Môžeš ale preosievať, čo počúvaš. Veľa odpadu sa síce dostane do sveta, ale nedostane sa do tvojej hlavy. Preosej to, čo druhý hovorí.

Ježiš k tomu dodáva: "Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa."  Predtým, ako to kúpiš, pozorne si prezri, čo druhý práve vyniesol z pokladu svojho srdca a chce ti to predať.

Sirachovec tiež hovorí o sitách, hoci o iných než Sokrates. Ale sú to rovnako dobré kritériá. Hovorí o utrpení a ovocí:
  • "V peci sa skúšajú výrobky hrnčiara a spravodlivosť človeka v skúške súženia." Všímaj si, ako ten človek reaguje v kritických situáciách.
  • "Ovocie ukáže, ako ošetrovali strom, a slovo odhalí, ako zmýšľa srdce človeka." Preskúmaj, aké ovocie prináša život človeka. Reči by ti stačiť nemali.  Dnes by sa žiadalo pripomenúť, že je márne hľadať ovocie života na bilbordoch a v propagačných videách ;-)

Ale to som zase odbočil k tým druhým. Treba sa nám každému vrátiť k sebe. A (zase) začať od seba. Prehodnotením svojich vlastných reakcií, priorít a ovocia, ktoré prináša náš život. Ako hovorí Ježiš: "Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie." Ako chutí druhým ovocie zo stromu tvojho života?****

_______________

***  Sirachovec je od Sokrata asi o 200 rokov mladší. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha_Sirachovcova
**** Nemýliť si so stromom života. https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(biblical)

Publikácie a pomôcky