Miluj ako srdce...

Pôst-03 PI

Chlapík sa pýta na najdôležitejšie prikázanie. Dostal svoju odpoveď: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Niekde som videl knihu s názvom "Miluj svoje srdce". Netuším, o čom je, ale zaujal ma názov. Vlastne si ho dovolím modifikovať: Miluj ako srdce.

Ako funguje srdce. Pamätáš si ešte zo školy, ako funguje srdce? Je to dvojitá pumpa. Jedna strana pumpuje odkysličenú krv z tela do pľúc, druhá okysličenú z pľúc do tela. Veľmi pekný symbol. 
  • Všetko. Milovať z celého srdca môže pre nás znamenať prijať všetko a dať všetko. Srdce si pre seba nechá len toľko, koľko potrebuje na svoje fungovanie. Prakticky hneď dáva všetko, čo samo prijalo. A ty? Načo ti to všetko je? A čo je vlastne to "všetko"?
  • Keď všetko, tak všetko. Prijmi naozaj všetko. To plné života, aj to odkysličené. To dobré a príjemné, aj to, čo je ťažké a ubíja ťa. Možno je to tiež taký okruh a tvojou úlohou je niečo posunúť ďalej a niečo pomôcť očistiť.
  • Ťažké neznamená zlé. Odkysličená krv, ktorú pumpuje pravá strana, nie je o nič horšia, ako tá okysličená, čo prechádza ľavou komorou. Kopa z tých vecí, ktoré nazývame zlými, je len nepohodlná, ťažká či komplikovaná. Možno aj preto, že je v nich primálo božieho. Chcelo by to trochu oduševnenia ;-)

Nejde o emócie. A ešte jedna poznámka k srdcu. V biblickej kultúre je srdce miestom, kde človek robí rozhodnutia, kde zvažuje čo a ako... Na rozdiel od našej kultúry, pre ktorú je srdce symbolom emócií.
Čo z toho plynie? To, či miluješ alebo nie..., sa nemeria tým, aké máš pocity. Mierou tvojej lásky je tvoja vôľa a tvoje skutky. Ak to inak nejde, miluj aj napriek svojim pocitom. Však ony sa časom umúdria. Možno. Snáď. :-)

Publikácie a pomôcky