Dva dôvody...

Pôst-01 NE C

V ten deň zaznel z oblaku Boží hlas. Boh povedal niečo dôležité: "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!" Lebo počúvať Ježiša Krista, Syna Božieho, je dôležité.
Prečo? Z mnohých dôvodov. Dnes sa pozrieme na dva z nich, tie o ktorých hovorí nedeľná liturgia.

1. Nebo. Prvým dôvodom, prečo počúvať, je nebo. V prvom čítaní sme počúvali o zmluve, ktorú Boh uzatvoril s Abrahámom. V tú noc Boh vytiahol Abrama zo stanu a vyzval ho: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš... Ja som Pán, ja som ťa vyviedol z Uru Chaldejcov, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu."
Poznáš tú situáciu: Podpisuješ nejakú zmluvu a nestihneš si prečítať si tie drobné písmená. A potom zistíš, čo si mohol tušiť hneď, totiž že kvôli niečomu, čo sa skrýva v tých drobných riadkoch, to nakoniec nebude až tak výhodný obchod... So zmluvou Boh-Abram je to podobné. Len úplne naopak :-). Ani Abram si nevšimol tie drobné písmenká, neuvedomil si, že krajina, ktorú mu Boh sľubuje, to nie je len to územie "od Egyptskej rieky až po veľkú rieku, Eufrat." Neuvedomil si, že Boh chce jemu u jeho potomkom dať podstatne viac. Čítaj znova a pozorne: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš... Ja som Pán, ja som ťa vyviedol z Uru Chaldejcov, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu."   
A čo to má spoločné s Ježišom? Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi si bol aj ty krstom pričlenený k Abrahámovmu potomstvu. Vďaka Ježišovi sa ten prísľub novým spôsobom vzťahuje aj na teba. Boh je pripravený dať ti nebo, večný život, ktorý stojí za to a v porovnaní s ktorým toto tu je v tvojej najšťastnejšej chvíli len slabý odvar.
Počúvaj Ježiša Krista, on má s tebou veľké plány: chce ťa dostať tam, kam patríš. Do neba.

2. Premena. Druhým dôvodom je premena. Ak si sa už niekedy pokúšal niečo na sebe zmeniť, nemyslím výzor, ale nejakú vlastnosť, alebo povahovú črtu. Ak si sa pokúšal odstrániť nejaký zlozvyk, alebo zbaviť sa nejakej neresti..., tak dobre vieš, aká je to. A aký neistý výsledok prináša. A možno si už objavil aj to, čo zmeniť na sebe jednoducho nedokážeš.
Apoštol Pavol má dobrú správu, dnes zaznieva v druhom čítaní: Kristus "mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu." 
Ty aj ja sa pri všetkých našich snahách zmôžeme maximálne na to, aby trošku vylepšili naše úbohé telá. Možno môžeme na sebe niečo opraviť. Ale len Kristus má moc premeniť ťa tak, aby si bol podobný jemu v sláve. 
Počúvaj Ježiša Krista, on má s tebou veľké plány. Chystá sa premeniť tvoje "úbohé telo, by sa stalo podobným jeho oslávenému telu." Vie ako na to. Počúvaj ho a ber ho vážne.

Počúvať. Napokon ešte jedna poznámka. Nezabudni, že počúvať je niečo iné, ako len vypočuť si. Počúvanie je postoj učeníka, ktorý hltá každé slovo svojho majstra a napodobňuje každé jeho gesto, postoj a skutok. Takéto aktívne počúvanie je dôležité. Ono zabezpečuje tvoju časť zmluvy, tú časť premeny, ktorá má byť tvojím dielom. A bez ktorej by to bolo s nebom i premenou komplikovanejšie.

V ten deň zaznel z oblaku Boží hlas. Boh povedal niečo dôležité: "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!" Lebo počúvať Ježiša Krista, Syna Božieho, je dôležité.

www.qumran2.net

Publikácie a pomôcky